Velkommen til - Den Indre Krystall

Den Indre Krystall er et åndelig og spirituelt senter som har fokus på å hjelpe medmennesker med å komme i en dypere kontakt til seg selv, sin sjel, og sin ånd. Finne en bedre indre ro, harmoni og balanse i livet - en indre sentrering, i en ellers så hektisk og stresset hverdag.

Få en dypere kontakt med sin essens ved å merke, og forløse de mange undertrykte følelser som vi opp igjennom årene har lagt lokk på - eller unngått å kjenne på. Når disse kommer opp til overflaten er de klare til å bli forløst, og når vi tar kontakt med de, vil de forløses etter den takt og tone vi er klare til forløsning. Samarbeide med "det indre sårede barn" som lenges etter dyp, ærlig og kjærlig kontakt - åpne opp til et nærvær fra den indre verden.

Ved å arbeide med forskjellige teknikker, vil vi med det få en kontakt til vårt høyere vesen, og en hjelp med å finne vår videre livsvei, til de mindre og/eller større livsoppgaver som ligger foran oss. Vi er ikke her for vår egen skyld alene, men vi er her også for å hjelpe våre medmennesker til et løft, både av oss selv og andre, til en større Enhet for alt liv på jorden.

Vi holder forskjellige meditasjoner, individuelt samtaleterapi, livsveiledning, psykoterapi, regresjonsterapi, kurs m.m. såvel gruppevis som enkeltvis. Det forsøkes å videregi noen forenklede forklaringer på de individuelles prosesser under denne krevende oppstigningsvei etter meditasjons-/lyskvelder, hvis man ønsker det.

Vi har også et stort fokus på et generelt lysarbeide for verden, i form av lysformidling for våre medmennesker og alle riker på jorden - til å løftes inn i en større "Enhet" for oss alle. Samtidig med dette arbeidet, hjelper vi også på en dypere måte å løfte oss selv inn i høyere vibrasjoner.

Her settes også opp lysreiser og/eller pilegrimsreiser til forskjellige steder i verden, og kan hende du vil finne ett eller flere av stedene interessente?

Det innhentes også andre foredragsholdere inn til senteret som har sin spisskompetanse med undervisning av de mange forskjellige emner og temaer vi blir mer og mer opptatt av å vite mer om - se fane under kalender.

                         

Du ønskes hjertelig velkommen til vårt senter