Litt om meg

Finnskogen var stedet hvor denne inkarnasjon startet, og inn i en liten familie bestående av 5 søsken, mor og far. Med besteforeldre og ellers mange tanter og onkler boende i nærmiljøet, var oppvekstsvilkårene trygge og gode på midten av 60-tallet. 

Fra tidlig barndom har jeg alltid vært en søkende person - søkende til noe mer, og noe større. De store spørsmålene i livet,  "hvem er jeg, egentlig - hvor kommer jeg fra - hvor skal jeg"?  har vært at jeg ønsket å finne noen dypere svar på livets store mysterier. 

Våre foreldre døde i svært tidlig alder, og etterlot seg store hull og sår, som etterhvert skulle vise seg å være en større hjelp med og bli transformert - leget/healet. Særlig etter at mor døde, skjedde det enormt store endringer i mitt liv. Store transformasjoner under dype forløsninger, som igjen førte til en dypere hjerteåpning og åndelig/spirituell vekkelse i meg.

Jeg ble også ført til Assisi, Perugia i Italia for videre hjerteåpning, og følelsen jeg merket i Assisi var som å "komme hjem", som om den dype lengsel i mitt hjertesenter på en eller annen måte ble fyllt opp i Assisi.  Det har etterhvert blitt noen turer ned dit, før jeg på et tidspunkt også merket innefra - et dypere ønske/trang til å "gi" noe til mine medmennesker i verden.

Noen få år senere ble verdenstjenerutdanningen hos Asger Lorentsen ved Den Gyldne Cirkel i Danmark tatt, og senere, et videre påbygningskurs med "Solprogrammet". 

Også hjertehealingsutdanning med Asger Lorentsen og Yvonne Wassini i 2008.

Den erfaring og forståelse som er høstet i de årene med hurtig åndelig oppvåkning, og med de utfordringer det har vært, ønskes det å videregi/dele med andre mennesker som søker noe mer dybde i deres liv. Og også med å hjelpe søkende medmennesker med de utfordringer de står i, under den til tider, meget krevende oppstigningsvei. 

Vi bor meget sentralt i Oslo - på Hasle, og har alle mulig forskjellige slags transportkommunikasjonsmidler rundt om oss, hvor mennesker har lett tilgang til å komme til senteret. Vi har i vår 2. etg. i vår bolig, åpnet opp et kurs- og meditasjonssenter for alle åndelige og spirituelt søkende mennesker som ønsker å gå dypere inn i seg selv, og for å finne deres "sannhet" og videre vei i deres liv. 

Jeg er fyldt av dyp takknemlighet, over denne gave det er å få være det redskap med å hjelpe medmennesker i verden til å finne "deres" sannhet, og innehar også en dyp respekt for de individuelle prosesser hver enkelt av oss må igjennom på denne vei.

 

Kjærlig hilsen

Bente Drikakisi