Workshop - Assisi's vibrasjoner

Under denne heftige oppvåkningstid forsøker vi å samle åndelig søkende mennesker til en workshop her på senteret, til hjelp med å forstå hvorfor livene våre tar en helt annen retning enn den vi først hadde trodd den skulle.

Etter mange års trening, arbeide, og erfaring med meditasjon og lysarbeide, og også med vibrasjonene ”the spirit of Assisi”, holder jeg nå kurs og videreformidler denne, samt forteller om livene og misjonen til de store mystikere Den Hellige Frans og Den Hellige Klara av Assisi, samt deres enormt store arbeide som pionerer i deres særlige virke på 1200-tallet. Og som til stadighet arbeider fra de indre guddommelige riker for å hjelpe menneskeheten til å åpne sine hjerter til et ennå dypere lag i seg, samt hjelpe oss videre med å bli transformert til de større redskaper, og/eller instrumenter vi egentlig er. Hjelpe oss med å "finne" veien "hjem" og til våres "høyere selv".

Ved å åpne seg opp for disse dype medfølende, gylne kjærlighetsvibrasjoner som Frans og Klara av Assisi er så kjente for, får vi samtidig også integrert noen av disse vibrasjoner inn i våre hjerter og legemer, til en videre hjelp med å løfte oss selv, menneskeheten, og alle øvrige riker på jorden.

Merker du en lengsel i ditt hjerte, så kan det være en lengsel tilbake til noe du en gang har kjent. Assisi's vibrasjoner hjelper oss med å åpne dypere opp til det Hellige hjerte for å finne våre sannheter om livets mindre og større mysterier - finne veien "hjem".

Søndagen holdes fokus på det gjennombrudd sjelen søker, samtidig som det undervises i hvordan det er å være en lysarbeider, eller verdenstjener i vår tid. 

Under hele weekenden holdes det forskjellige meditasjoner, og lystjeneste med lysformidling på søndag.

 

"det er ved å miste seg selv, at man vil finne seg selv"

 

Merker du dette harmonerer i ditt hjerte, så kan det være sjelen din stimulerer en forløsning av noe i deg. Og ønsker du å delta på kurset, så send meg gjerne en beskjed, idet vi må opprettholde forhåndsregler om covid-19, og med det er plass til kun et visst antall deltagere.

 

Tidspunkt: 

 UTSATT

 

  

 

 

Sted: Den Indre Krystall, Hasleveien 49, Oslo 

E-mail: denindrekrystall@gmail.com eller bente.drikakisi@gmail.com

Mob. 995 33558

 

 

Kjærligst

Bente :)